DS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
0 7:10- 7:55 3fp-Re doradz. zaw. 28
    3Mg-1/2 CAD 28
1cw zaj. z wych. 28
 
1 8:00- 8:45 2BM-1/2 konstr.masz. 28
    3BKp-2/2 eks.masz.urz 23
1BD-1/2 prac.tech. 30
 
2 8:50- 9:35 2BM-2/2 Prac.mech.e 30
    3BKp-2/2 tech.mech. 23
1BD-1/2 prac.tech. 30
 
3 9:40-10:25 2BM-2/2 Prac.mech.e 30
    3fp-Re doradz. zaw. 60
1BD-1/2 prac.tech. 30
 
4 10:45-11:30 3Mg-1/2 CAD 28
    2BM-1/2 prac.tech. 30
1M Pods.Kon.Mec 28
 
5 11:35-12:20 2BM-1/2 konstr.masz. 58
    2BM-1/2 prac.tech. 30
   
6 12:25-13:10 2BM-2/2 Pods.Kon.Mec 58
2BM-1/2 maszynoznaws 28
  2BM-1/2 prac.tech. 30
1M tech.mech. 66
 
7 13:15-14:00 ind. 3BKp-2/2 konstr.masz. 28
  DCh 1BD-1/2 konstr.masz. 28
 
8 14:05-14:50 2cm-2/2 tech.i konst 28
3scp dor. 1/2 s.28   DCh do 14.20 1BD-1/2 konstr.masz. 28
 
9 14:55-15:40   3scp doradz. zaw. 28
       
Obowiązuje od: 30 maja 2022
Drukuj plan
wygenerowano 27.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum